Eesti kondiitrite lahtised meistrivõistlused tiitlile Aasta kondiiter 2017

Leivaliit korraldab Tallinna Toidumessil 25-27.10  järjekordsed võistlused nimetusele Aasta kondiiter 2017 ja Aasta leivategija 2017. Mõlema võistluse teemaks on “Eesti vabariik 100”. Seekord on võistlused rahvusvahelised ja oodata on lisaks kohalikele tipptegijatele välisvõistlejate osavõttu.

Teema: „Eesti Vabariik 100“
Võistlustöödena valmistatakse kohapeal 2 maitse ja sisu poolest identset torti.

Võistluse tingimused
Eesti kondiitrite lahtistel meistrivõistlustel tiitlile Aasta kondiiter 2017 saavad võistelda kõik
kondiitrid ja teised, kes on tähtajaks registreerunud ja kelle eest on tasutud osalemistasu.
Võistluse keskel võistlejat vahetada või asendada ei ole lubatud. Vastasel juhul tulemust ei arvestata.
Võistluse alal võivad viibida ainult žürii liikmed, võistlejad ja meedia esindajad. Võistlejad võistlevad
oma firma tööriietuses.

Võistluse kestus
Võistlus kestab 4 tundi.

Võistlustele registreerumine:
Registreerimise lõpptähtajaks on 1. oktoober 2017. a.

Võistlusvoorud
Võistlus koosneb eelvoorust ja lõppvoorust.

Eelvoor
Eelvooru toimumine sõltub võistlejate arvust. Eelvoor toimub 12. oktoobril. Eelvooru abil selgitatakse
välja 5 võistlejat, kes pääsevad edasi lõppvooru.

Lõppvoor
Lõppvoorus võistleb 8 võistlejat. Lõppvoor toimub Tallinna Toidumessil 26.10.2017.

Autasustamine
Eelvoorus pälvivad kõik osalejad tänukirja ja žürii otsusel 5 paremat pääsevad konkursi lõppvooru.
Lõppvoorus toimub autasustamine peale konkursi lõppu Tallinna Toidumessil.

Võistlusjuhendid ja kohustuslik tooraine on leitavad järgnevatest failidest:
Juhend ja tingimused
Sponsortoorained

Infot Eesti Kondiitrite lahtiste meistrivõistluste kohta tiitlile Aasta kondiiter 2017 saab ELL
koduleheküljelt www.leivaliit.ee ja leivaliit@leivaliit.ee
Korraldustoimkonnal on õigus teha kogu perioodi jooksul operatiivotsuseid ja neist informeeritakse
asjaosalisi.