Eesti lahtised meistrivõistlused tiitlile Aasta leivategija 2017

Leivaliit korraldab Tallinna Toidumessil 25-27.10  järjekordsed võistlused nimetusele Aasta kondiiter 2017 ja Aasta leivategija 2017. Mõlema võistluse teemaks on “Eesti vabariik 100”. Seekord on võistlused rahvusvahelised ja oodata on lisaks kohalikele tipptegijatele välisvõistlejate osavõttu.

Teema: „Eesti Vabariik 100“

Kodutööna valmistatakse 100% söödavatest materjalidest teemakohane kompositsioon. Kodutöö valmib ettevõtte pagarite meeskonnatööna. Kodutööga peab kaasas olema tutvustav lugu, mis paigutatakse ekspositsiooni lauale, lisaks tehakse tiimipoolne esitlus kohapeal.

Iga ettevõte eksponeerib koos kodutööga ka oma uudisleiba. Uudisleib valmistatakse samuti kodutööna 100% söödavatest materjalidest ning vähemalt 50% rukkijahusisaldusega tainast. Võistleja peab kasutama uudistootes sponsorite poolt väljapakutud toorainevalikust vähemalt 2 nimetust.

Võistluse tingimused
Eesti lahtistel meistrivõistlustel tiitlile Aasta leivategija 2017 saavad võistelda kõik tootjad, kes on
tähtajaks registreerunud ja kes on tasunud osalemistasu.

Võistlustele registreerumine:
Võistlus toimub Tallinna Toidumessil 25.10.2017.
Registreerimise lõpptähtajaks on 1. oktoober 2017. a.

Autasustamine
Autasustamine toimub peale konkursi lõppu Tallinna Toidumessil.

Lõppvooru auhinnad ja Aasta leivategija 2017 tiitli määramine: Aasta leivategija 2017 tiitel omistatakse meistrivõistluste juhendis toodud hindamisaluste järgi enim punkte saanud võistlejale. Aasta leivategija 2017 tiitli võitnud võistlejat autasustatakse Eesti Leivaliidu tänuplaadiga ning võib kasutada Aasta leivategija 2017 nime. II koha võitnud võistlejat autasustatakse Eesti Leivaliidu tänuplaadiga. III koha võitnud võistlejat autasustatakse Eesti Leivaliidu tänuplaadiga.

Võistlusjuhendid ja kohustuslik tooraine on leitavad järgnevatest failidest:
Juhend ja tingimused
Sponsortooraine

Infot võistluse kohta tiitlile Aasta leivategija 2017 saab ELL koduleheküljelt www.leivaliit.ee ja leivaliit@leivaliit.ee

Korraldustoimkonnal on õigus teha kogu perioodi jooksul operatiivotsuseid ja neist informeeritakse asjaosalisi.