Ohutuse tagamine messikorralduses

Tallinna Toidumess viiakse läbi Eesti Näituste messikeskuses, mis ongi sedalaadi suurte ürituste toimumispaik. Messikeskuses on piisavalt ruumi normikohase arvu külastajate ja osalejate vastuvõtuks ning hajutamiseks. Massihallid on avarad, kuni 9-meetrise kõrgusega ja ventileeritud. Sisse- ja väljapääsud viiakse erinevatesse kohtadesse. Külastajate ohutust kindlustavad desoainete laialdane väljapanek, pindade desinfitseerimine.

Peamine – mess on käsitletav „kontrollitud“ üritusena. Korraldaja kontrollib messil osalejate ja külastajate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist. Selline kontroll lubab siseruumides kuni 6000 osaleja viibimise (02.08.2021 seisuga). Võrdluseks eelmiste aastatega, messikülastajaid käib 1500 kuni 2500 inimest päevas. Tehniliselt vastutab kontrolli eest turvateenistus.

Toidumessi korraldades on meil lähteteadmine, et nii toidutööstus kui toitlustus rakendavad oma igapäevatöös rangeid hügieeni- ja (toidu)ohutusnõudeid ning messilgi aset leidev ei kujuta endast midagi erilist, tavatut. Tervis ja ohutus on norm!

Arvestades koroonaviiruse COVID-19 leviku tõkestamise ja ohutustingimustega on messil rakendatud järgmisi ohutusmeetmeid.
• Külastajaid loetakse nii sisenemisel kui väljumisel, et tagada normikohane kohalviibijate arv.
• Külastajate sisenemine ja väljumine toimub eri ustest.
• Desoained on paigutatud nähtavalt ja piisava tihedusega kogu messikeskuses.
• Koristamine, üldpindade, tualettruumide desinfitseerimine on sage.
• Soovitame osalejatel panna välja desoained külastajatele kasutamiseks ning puhastada pindasid sagedasti.
• Pääslas on külastajatel võimalik osta maske, kummikindaid.
• Kassas ja soovitatavalt ka eksponentide juures pakume puutevaba maksmist.
• Eksponentide, korraldajate töötajatel on maskide, visiiride kasutamine vabatahtlik.
• Hügieenireegleid meelde tuletavad postrid ja muud ohutusele viitavad tähistused on nähtaval.
• Eesti Näituste messihallide ventilatsioon ja kohati kuni 9 meetri kõrgused saalid parandavad ohutust.
• Messikeskus on külastajatele keskkonna mõttes võrreldav kaubanduskeskusega.
• Palume külastama tulla vaid neid inimesi, kes on terved ega ole teadaolevalt kokku puutunud viirusega nakatunutega

Tiit Sarv
Profexpo juhataja
TTM 2021 peakorraldaja

02.08.2021