COVID-19

This image has an empty alt attribute; its file name is messukeskus1200x628-1024x536-1-700x366.jpg

Helsingi Messikeskus võtab koheselt kasutusele koroonapassi, kui ametivõimud otsustavad üritustel osalejate arvu piirata ja jätkab 2022 messide ettevalmistusega

Helsingi Messikeskus võtab koroonapassi oma kevadistel messiüritustel koheselt kasutusele, kui regionaalhaldusamet (aluehallintovirasto) piirab avalikel üritustel osalejate arvu. Helsingi piirkonna koroonakoordinatsioonirühm soovitas eile Lõuna-Soome piirkondlikule haldusagentuurile piirata siseruumides toimuvaid avalikke üritusi. Regionaalhaldusamet peaks selles küsimuses seisukoha võtma lähipäevil.

Helsingi piirkonna koroonakoordinatsioonirühm soovitas esmaspäeval, 29.11. Lõuna-Soome regionaalhaldusametil Helsingi pealinna piirkonna siseruumides toimuvatel avalikel üritustel piirata osalejate arvu 20 inimesega. Kui kehtestatakse päädib avalike ürituste piirangud, on Messikeskuse kevadüritustel võimalik koheselt võtta kasutusele koroonapassid.

Koroonapass võimaldab korraldada avalikke üritusi, messe

Kehtivate seaduste järgi saab koroonapassi (EL digitaalne koroona sertifikaat) kasutusele võtta ainult avalikel üritustel, kui sündmustele kehtivad ametlikud piirangud. Koroonapass kaotab piirangud ja võimaldab korraldada messe ja muid üritusi täies mahus ning tervisele ohutuna. Oleme valmis jätkama koroonapassi kasutamist kõigil meie kevadüritustel seni, kuni kehtivad piirangud ja koroonapass on vajalik. Jälgime olukorda tähelepanelikult ja vajadusel reageerime muutustele, ütleb messikeskuse tegevjuht Anni Vepsäläinen.

Ettevalmistused kevadüritusteks jätkuvad täie hooga

Messikeskuse kevadprogramm on pingelisem kui kunagi varem. Messikeskuse ja selle tütarettevõtte Expomark poolt 2022. aasta kevadel messikeskuses korraldatavad üritused on järgmised:

•    Kinnisvara-, FinnSec-, Turvalisus- ja AudioVisual Expo -messid 12.-13.1.
•    turismimess Matka 20.-23.1. ja Caravan 21.-23.1.
•    Educa 28.-29.1.
•    MP Mootorrattamess 4.-6.2.
•    mereteemaline Vene Båt 11.-20.2.
•    vabaaja harrastuste GoExpo ja Kuva & Ääni (Pilt & Heli) 4.-6.3.
•    Gastro Helsinki 16.-18.3.
•    PacTec, FoodTec ja PlastExpo Nordic 16.-17.3.
•    PulPaper, ChemBio Finland ja Helsinki Chemicals Forum 29.-31.3.
•    Kevadmessid ja toidumess Kohalik & Mahe 7.-10.4.
•    Laps, Lemmikloomasõber ja OutletExpo 22.-24.4.
•    Tehnoloogia ja Kunnossapito & Energia 3.-5.5.
•    maaehitusalane Maxpo 5.-7.5. (Hyvinkää lennuväljal)
•    inva- ja abivahendite mess Apuvälinemessut 11.-13.5.

Koroonapassi võib esitada kas telefoni ekraanil või paberil, lisaks tuleb olla valmis oma isikut tõendama.

Messikeskus järgib ka edaspidi täpselt ametivõimude juhiseid ning panustab oma üritustel järjepidevalt ja ennetavalt turvalisusesse. Soovitatav on üritustel osaleda ainult täiesti tervena ja sümptomiteta. Lisaks kehtib Messikeskuses maskide soovitus. Täiustatud hügieen, avarad koridorid ja avarad ruumid loovad suurepärase lähtealuse turvaliseks osalemiseks. Messikeskus sai esimese Põhjamaade ürituste korralduskohana SAFE Asset Group poolt väljastatud COVID 19 sertifikaadi eeskujuliku töö eest koroonaohutuse alal.

Messukeskuse turvajuhised ENG >>>

Avaldatud 01.12.2021

Helsingi Messikeskuse majanduslik mõju vähenes 80 protsenti, pandeemiast tingitud kahjud ulatuvad üle kogu Helsingi pealinna piirkonna

Helsingi Messikeskuse, messi- ja konverentsikeskuse majanduslik mõju ümbritsevale äriringkondadele kahanes 80 protsenti, kui esimesel pandeemia aastal 2020 tuli tegevus täielikult sulgeda. Selle tulemusel kaotasid restoranid, hotellid, taksod ja muud ettevõtted Helsingi pealinnas peaaegu 300 miljoni euro suuruse tulu.

Messikeskuse majanduslik mõju Helsingi pealinna piirkonnale oli 2019. aastal rekordilised 357 miljonit eurot ja tööhõive 4850 inim-aastat. Aastal 2020 olid vastavad näitajad vaid 66 miljonit eurot ja 900 inim-aastat.

Otsene mõju sissetulekule ja tööhõivele ümbritsevale majandusele kahanes koguni 80 protsenti, kuna pandeemia halvas messide ja kongresside korraldamise, mis põhinevad silmast silma kohtumistel. Eurodesse arvestatuna on sissetulekukadu 291 miljonit eurot.

Arvud põhinevad Taloustutkimus Oy poolt koostatud kasumiaruandel. Turu-uuringute ettevõte Taloustutkimus uuris messidel, kongressidel ja muudel üritustel kulutatud raha ning ettevõtete ja külastajate üldist mõju tööhõivele.

Tavaolukorras töötab Messikeskus ja teenib märkimisväärset tulu kogu Helsingi pealinna piirkonnale. Suured messid ja rahvusvahelised kongressid täidavad hotelle ja restorane ning on suureks stiimuliks teistele teenustele Helsingi pealinnas

Meie peamine mure on praegu ühiskonna täiesti puudulik toetus ettevõtetele, mis on suured ja samuti ka suured tööandjad reisi- ja ürituste valdkonnas, näiteks Messikeskus. See nõrgestab Soome positsiooni investeerimiseesmärgina ja mõjutab negatiivselt Soomes tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet, kui pärast Covid-19 pandeemiat saavad rahvusvaheline äri ja erareisid taas hoo sisse, ütleb Messikeskuse tegevdirektor Anni Vepsäläinen.

Messikeskuse uksed suleti enam kui aasta tagasi ja sellest ajast alates on olnud võimalik tegevust jätkata vaid väikeses mahus. Käive vähenes 2020. aastal kahe kolmandiku võrra ja külastajate koguarv oli kolmandik varasemate aastate arvust. Pandeemia tagajärjel on Messikeskus oma tegevust mitmel viisil kohandanud, otsinud oma rajatistele alternatiivseid kasutusviise ja ehitanud silla üle kriisi, tugevdades oma virtuaalset ja hübriidset äri.

Messikeskuse tulemused on osa laiemast uuringust, mille tegi Taloustutkimus Oy Soome Messide ja Ürituste Korraldajate Assotsiatsiooni tellimusel.

Messikeskus on oma turvalisuse eest auhinnatud inimestele suunatud meedia ja ürituste maja, mis loob tõeliste kohtumiste kaudu kasvu. Soome suurim ürituste korraldaja toodab kvaliteetseid üritusi ning rendib oma rajatisi ja teenuseid otse-, hübriid- ja virtuaalsete ürituste areenina. 2019. aastal külastas Messikeskuse üritusi 1,1 miljonit külalist. www.messukeskus.com @messukeskus

Lisateave: Helsingi Messikeskus, tegevdirektor Anni Vepsäläinen, tel. +358 40 040 0074, anni.vepsalainen@messukeskus.com, turundus- ja kommunikatsioonidirektor Maria Mroue, tel. +358 50 393 4974, maria.mroue@messukeskus.com

Messikeskuse pressiteade

Avaldatud 8.04.2021

HOIAME ÜKSTEIST

Helsingi Messikeskuse ohutusjuhised


Messikeskus soovib kindlustada oma klientidele võimalikult turvalise osalemise üritustel. Järgides täpselt Soome ametivõimude juhiseid. Messikeskus on loodud suurte publikuürituste korraldamiseks ning omab sellel alal pikaajalisi kogemusi. Hügieen ja sellealased oskused on juba algusest peale kõrgel tasemel. Ohutuskoolituse saanud personal abistab ja annab meelsasti nõu kõiges.

Nakkusohutuse kindlustamiseks on Helsingi Messikeskuses võetud kasutusele järgmised kaitse meetmed

Käte desinfitseerimine
Sissepääsude juures on statsionaarsed käte desinfitseerimisautomaadid ning lisaks on käte desinfitseerimisevahendid kättesaadavad kõigis ruumides, sealhulgas aulas, koridorides, tualettruumides, restoranides ja kohvikutes.

Näomaskid ja ühekordsed kindad
Klientidele pakutakse kasutamiseks näomaske ja ühekordseid kindaid. Neid müüakse Messikeskuse kioskis, muid müügipunkte võib küsida personalilt. Näomaskide kasutamisel soovitatakse järgida ametivõimude juhiseid. Tuleb pidada silmas, et ka Messikeskuse klienditeenindajatel on soovi korral võimalus kasutada näomaske.

Ohutusvahemaad
Messikeskuse ruumides on selged ohutusvahemaade märgistused kõikjal, kus järjekordade moodustumine on võimalik: sissepääsude ja kassade juures, restoranides ja tualettruumides. Liftide ees on juhendisildid, millele on märgitud ühekorraga lifti kasutatavate isikute arv. Vastavalt lifti suurusele tohib seda kasutada 1-2 inimest korraga, välja arvatud seltskondadena liikujad.

Ruumide planeering ja liikumisteed
Sissepääsude juures on liikumissuundadele osutavad viidad ning ruumide planeeringu puhul võetakse arvesse tavalisest pikemaid ohutusvahemaid. Üritustest olenevalt võidakse kasutusse võtta lisaruume, teha liikumisteed tavalisest laiemateks, suunata liikumist või lubada külastajaid teatud üritusealadele väiksemate gruppidena korraga. Riskigruppidele pakutakse vajaduse korral eraldi külastusaegu.

Restoranid ja kohvikud
Restorane pidavad partnerid järgivad täpselt Soome ametivõimudelt restoranide ja kohvikute kohta saadud soovitusi. Restoranides on olemas käte desinfitseerimise võimalus. Pindu puhastatakse ning Rootsi laua söögiriistu vahetatakse tihemini. Söögikohtades on märgistatud ohutusvahemaad ja liikumissuunad.

Puutevaba maksmine
Kliente suunatakse tegutsema elektrooniliselt: ostma publikumesside pileteid internetipoest ja registreeruma erialaüritustele internetis. Kassades ja restoranides on soovitav pangakaardi kasutamine ja viipemaksed, tänu millele välditakse makseterminalide puudutamist.

Tualettruumid
Külastajate kasutuses on Messikeskuse eri paigus rohkesti ohutusvahemärgistega varustatud tualettruume. Kõigis tualettruumides on puutevabad kraanid. Nende varustust täiendatakse ning neid desinfitseeritakse päeva jooksul tihti (WC-potid, kraanikausid, kraanid).

Koristamine ja desinfitseerimine
Messikeskuse ettevaatusabinõude hulka kuulub efektiivne koostöö koristusteenuseid pakkuvate partneritega. Hügieenikoolituse saanud koristajad kontrollivad päeva jooksul ruume sageli. Muu hulgas teeninduslette, garderoobe, trepikäsipuid ning liftide, pangaautomaatide, makseterminalide ja parkimisautomaatide klahve desinfitseeritakse regulaarselt.

Ventilatsioon
Tõhus ventilatsioon ja kohati kuni 14 meetri kõrgused hallid parandavad ohutust. Sissetulev värske õhk filtreeritakse kõige efektiivsemate, F7 taseme filtritega. Messikeskuses ei kasuta tsirkulatsiooniõhku, tänu millele sissepuhke- ja väljatõmbeõhk ei segune omavahel mingil etapil.

Esmaabi
Messikeskusse tohib tulla vaid täielikult ilma haigusnähtudeta. Messikeskuses korraldatavatel üritustel vastutab esmaabi andmise eest Soome Punane Rist. Esmaabipunkt asub messikeskuse parklapoolse sissepääsu lähedal, garderoobi juures. Esmaabipunkti personaliga saab kontakti ka telefoni teel – +358 40 450 3237. Haigusjuhtude korral võimaldavad meie ruumid ka isoleerimist publikualast.

Nõustamine ja info
Messikeskuses antakse ohutusinfot nii enne üritusi kui ka kohapeal, näiteks infotahvlite, kuulutuste ning digitaalsete vahenditega, samuti internetis ja programmilehtedel. Ruumides on selged ohutusvahemärgistused, juhised käte pesemiseks ning köhimise ja aevastamise puhuks. Meie koolitatud personal juhendab ja annab kohapeal nõu kõigis õhtust puudutavates küsimustes.

Personali kaitse 
Messikeskus on varustanud oma klienditeeninduspunktid pleksiklaasist kaitsmetega. Personalil on võimalus kasutada näomaske ja kaitsevisiire, samuti desinfitseerida sageli käsi.

Juhiseid messidel osalevatele firmadele

Planeerimine: messistendide planeerimisel tuleb ette näha nende personali ja klientide võimalus järgida soovitatud ohutusvahemaid. Messikeskuse planeerimisteenistus abistab meeleldi stendides ohutuse tagamise kavandamisel. Lisainfot saab kontaktisikutelt.

Hügieen: pakkuge meie ühistele külalistele ja oma stendi personalile võimalust käte desinfitseerimiseks! Soovitame ka desinfitseerida stendi ja eksponaatide pindu ning seadmete klaviatuure jms mitu korda päevas. Vältige maiustuste pakkumist või selliseid kaasavõetavaid tooteid, mida külastajad võtaksid stendist kaasa iseteeninduse korras. Stendides pakutava suhtes soovitame järgida täpselt ametivõimude hügieenisoovitusi.

Ohutusvahemaad ja piisakaitse: Messikeskus pakub osalejatele eri võimalusi info edastamiseks oma firmale omaste vahenditega, näiteks firmatunnuseid kandvate kleebistega ohutusvahemaade märgistamiseks. Messikeskuse kaudu saab rentida ka oma stendile piisakaitsmeid.

Audio- ja videotehnika: Messikeskuse teenuste hulka kuulub ürituste publikule ülekandmise võimalus. See teenus võib olla kasulik näiteks riskigruppide puhul, kui korraldada messiga seoses koosolekuid, seminare või pressikonverentse. Lisainfot saab kontaktisikutelt.

Koosolekuruumid: Ohutus Messikeskuses Siipi

Info: kõigi ühise ohutuse tagamise eesmärgil soovime, et osalevad eksponendid annaksid käesolevate ohutusjuhiste kohta infot oma klientidele ning rõhutades, et Messikeskuses korraldatavatele üritustele ei tohi minna haigusnähtudega.

Messikeskuse pressiteade

Avaldatud 16.06.2020

Helsingi Messikeskus rõõmustab valitsuse otsuse üle. Sügisestel messidel peetakse tähtsaimaks ohutust

Soome valitsus otsustas kolmapäeval, 17. juunil, et augustist alates tohib siseruumides korraldada üle 500 osavõtjaga üritusi, kui seal hoolitsetakse hügieeni eest ja järgitakse ohutusvahemaid. Helsingi Messikeskus järgib täpselt kohaliku omavalitsuse võimalikke täpsemaid juhiseid ning jätkab täie hooga oma sügisprogrammi koostamist, pidades esmatähtsaks klientide ja personali ohutust.

„Rõõmustame valitsuse otsuse üle väga. Messidel on tohutu tähtsus kogu majanduselu toibumisele, samuti suur mõju tulude ja töökohtadega seoses hotelli- ja restoraniärile ning muudele teenustele. 2019. aasta kevadel avaldatud uurimus näitas, et messid toovad nende toimumispaikadele iga aasta ligi pool miljardit eurot tulu,“ ütles Helsingi Messikeskuse tegevjuht Anni Vepsäläinen.

Messikeskus on valmis avama uksed klientidele

Messikeskus järgib täpselt ametivõimude juhiseid ning on juba nädalaid teinud ettevalmistusi, et alustada üritusi ohutult. Suurte publikuürituste korraldamiseks ehitatud Messikeskuses on automaatväravatega varustatud sujuv sissepääs, võimalus maksta elektrooniliselt, pleksiklaasiga kaitstud teeninduspunktid ja puutevabad kraanid. Fuajeed varustatakse käesoleva suve jooksul statsionaarsete käte desinfitseerimisautomaatidega ning ohutusvahemärgistusega. Ohutusvahemaade eest hoolitsetakse ka garderoobides, restoranides ja mujal, kus võib kergesti moodustuda järjekordi. Lisaks on saadaval näomaske ja muid hügieenitarbeid inimestele, kes neid vajavad.

„Tõstame hügieenitaseme senisest kõrgemale. Tõhus ventilatsioon ja hallide kohati kuni 14 meetri kõrgused laed parandavad ohutust. Hakkame kliente ohutuskorraldusest tõhusalt teavitama. Ka eksponendid saavad põhjalikud ohutusjuhendid,“ rääkis Messikeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Maria Mroue.

Väike osa üritustest lükati edasi

Pandeemia on jätnud Helsingi Messikeskuse ürituste kalendrisse oma jälje ning osa üritustest tuli edasi lükata. Neile aga on leitud uued toimumisajad ning on lisatud internetiüritusi, millega viiakse kokku ostjaid ja messidel osalejaid.

Mõnede ürituste edasilükkamise üle otsustati kogu messivaldkonnaga, et firmad ja kliendid saaksid majanduslikuks toibumiseks lisaaega. Üks selle põhjusi oli asjaolu, et üritused rajanesid rahvusvaheliste osavõtjatega programmil, mistõttu neid ei olnud võimalik kevade ebakindlas olukorras soovitud tasemel ette valmistada.  

Kliendiküsitlus: 74% külastajatest tahaksid kohe messile minna

Messide korraldamine on uuesti käivitunud juba paljudes maades, näiteks Norras, Taanis, Hollandis, Saksamaal, Kreekas, Poolas, Hiinas ning viimastel päevadel ka Austrias ja Itaalias. Nüüd, mil restoranid, muuseumid, ostukeskused ja lõbustuspargid on jälle avatud, on ka soomlased läinud liikvele. Messe oodatakse ja neid soovitakse külastada.

Messivaldkonnas juuni algul korraldatud kliendiküsitluse kohaselt  teatas 74% vastanutest, et soovivad tulla messile. Küsitluse kohaselt tuleks 15% külastajatest messidele kohe, kui need avatakse ja 59% läheks messikeskusse, kui seal korraldataks neid huvitav üritus. Vähem kui viiendik vastanutest teatas, et nad külastaksid messe hiljem. Külastajate suhtumise kaardistamisel äratas messide taaskorraldamine huvi rohkem kui pooltes vastanutest, kümnest neli teatas, et nad ootavad messidele pääsemist ja vaid 4% teatas, et mõte messile minekust hirmutab neid. Küsitlus saadeti Soome messikorraldajate klientidele ja sellele vastas 8912 messikülastajat Soome eri paigust. (MeTa ry, kliendiküsitlus 6/2020, n = 8912)

Tavalistel aastatel on Soome eri paigus korraldatud iga aasta umbes 150 eri messi ning neid on külastanud üle 1,5 miljoni inimese. Osa messidest on mõeldud ainult teatud valdkonna professionaalidele, osa tavakülastajatele ja osa mõlemale sihtgrupile.
Messidel on Soomes suur majanduslik mõju, sealhulgas hotellidele ja restoranidele. Need pakuvad tööd ühtekokku üle 6000 inimesele aastas.
Soomes on messe professionaalsel tasemel korraldatud üle 100 aasta.

Messikeskuse pressiteade
YLE uudis