MAXPO 2023

31.08.2023 - 02.09.2023

Maxpo 2023 mess korraldatakse 31.8. – 2.9.2023 Hyvinkää lennuväljal. Messil esitletakse maaehitus-, keskkonna-, tee- ja majaehitusmasinaid ning tööstuse materjalitöötlusseadmeid kõigis nende suurusklassides. Eelmine kord toimus Maxpo mess erakorraliselt koroonaviiruse tõttu 2022. aasta kevadel. Nüüd siirdub üritus oma kohale paaritu aasta sügisele. See mess on oma valdkonnas tähtis ning sellel osalenud ja külastajad jäid väga rahule. Soome suurimate masinate mess Maxpo korraldatakse nüüd 20. korda Helsingi Messikeskuse eestvedamisel ühenduse Rakennuskonealan Näyttely-yhdistys tellimisel.

Valdkond vajab oma üritust, kus on võimalik kõikehõlmavalt tutvustada suuri masinaid ning näidata, kuidas need töötavad. Ala professionaalid tahavad näha masinaid, värskendada oma teadmisi valdkonna uuenduste ja arengu kohta. Vajatakse ka senisest rohkem uusi tegijaid ja Maxpo mess on ka sellest seisukohast lähtuvalt tähtis sündmus. Tänavu pakutakse programmi selle ala õppuritele, kuid ka neile, kes kavatsevad ametit vahetada ja siirduda suurte masinate valdkonda. Messisektsioonide müük on edenenud hästi ja näitusepinnast on broneeritud eelmise messiga võrreldes juba 65 protsenti. Maxpo messil osalevate firmade nimekiri avaldatakse märtsis.

Kevadel 2022 oli Maxpos palju uusi külastajaid, see oli oma ala tähtüritus. Messi Maxpo 2022 külastas 9 895 professionaali, firmasid osales 234 ja messipinda oli kasutusel  48 715 m2. Maxpo oli tõeliselt üleriigiline üritus, kuhu tuli külastajaid Uusimaalt 26 %, Helsingi piirkonnast 14%, Pirkanmaalt 12% ning palju mujalt Soomest. Tegevusaladest olid ulatuslikult esindatud maaehitus, transport ning masinate ja varuosade müük. Külastajatest olid peaaegu pooled (47%) ettevõtjad või firmajuhid. Töötajaid oli 22%, ametnikke 16% ja asjatundjaid 11%. Messil käis ka õppureid ja muid selle alaga seotud inimesi. Külastajatest 67% mõjutas oma firmades ostuotsuste tegemist. Nad olid huvitatud maaehitusest, tõsteseadmetest, kivimurdmisest ja killustiku valmistamisest, kommunaalmasinatest, mullaveoautodest, tänavaehitusest ja tänavate korrashoiust, spordi- ja haljasalade hooldamisest ning tööstuse lähivedudest.

Veerand külastajatest rääkis, et nad viibisid Maxpo messil esimest korda. Teised olid seal käinud keskmiselt kolm korda. Seega on külastajaskond üritusele lojaalne. Messile tuldi kohuma eksponentidega ning tutvuma uute toodete ja innovatsioonidega. Külastajaid huvitasid valdkonna trendid, töödemonstratsioonid ning professionaalsuse arendamine ja säilitamine. Rohkem kui pooled külastajatest leidsid Maxpost uue huvitava toote või teenuse ning neist rohkem kui kolmandik leppis eksponentidega kokku pidada pärast üritust läbirääkimisi.

Parim, mida Maxpo külastajatele 2022. aastal pakkus oli küsitluse tulemuste kohaselt kolleegidega kohtumine ja vaheldus väljaspool töökohta, võimalus tutvuda laialdaselt oma ala ja firmade uute toodetega ning õnnestunud kohtumised tuttavate firmade või kontaktisikutega. Külastajatest 87% pidas messi tähtsaks oma äritegevusele või esindatavale firmale. Nad olid üritusega eriti rahul (90%) ja 71% rääkis et külastavad kindlasti või tõenäoliselt ka messi Maxpo 2023. Ebakindlaid oli neljandik ja ainult 9% ütles, et nad tõenäoliselt ei tule.

Messi Maxpo 22 eksponentide küsitlusele vastanud firmadest on 60% osalenud sellel üritusel üle kolme korra. Tähtsaimad põhjused osalemiseks olid uute klientidega kohtumine, toodete ja firma tuntuse lisamine ning kohtumine praeguste klientidega ja müügikontaktide kogumine. Eksponentidest jäi 87% sündmusega rahule ning Maxpo messi peeti firmade äritegevusele väga tähtsaks.

Maxpo – see on masin
Soome suurim maaehitus- ja keskkonnamasinate erinäitus Maxpo korraldatakse neljapäevast laupäevani 31.8. – 2.9.2023 Hyvinkää lennuväljal. Maxpol esitletakse maaehitus-, keskkonnahoiu- tee- ja majaehitusmasinaid ning tööstuse materjalitöötlusseadmeid kõigis suurusklassides. Ekspositsiooni põhiosa paikneb vabas õhus, tänu millele on seal võimalik jälgida masinate mitmekülgseid töödemonstratsioone ning neid katsetada ja omavahel võrrelda.

Tooted ja teenused messil

Maaehitusmasinad, mullatöömasinad, kaevandamis- ja purustusseadmed, tee-ja tänavaehitusmasinad ning hooldustehnika, spordiväljakute, puhke- ja haljasalade tehnika, majaehitusmasinad ja -seadmed, maakaitseseadmed, tööstuse lähitranspordi- ja veotehnika, munitsipaaltehnika masinad ja seadmed, masinate ja seadmete varustus ning hooldus, töömaade varustus ja töökaitse, mõõtetehnika, vee-ehituse masinad ja seadmed, muud tooted ja teenused.

Teemaalad ja programm

Info MAXPO osalejate ja programmi kohta on korraldajate veebilehel – maxpo.messukeskus.com. Lisaks ekspositsioonile on messil neljapäeval, 31. augustil eriprogramm õpilastele, kus tutvustatakse eriala ning ettevõtteid tulevastele töötegijatele.

Sihtgrupid

Messikülastajate peamised tegevusvaldkonnad olid tsiviilehitus, transpordisektor, masinate varuosade müük, avaliku sektori teekorrashoiu ja ehituse eest vastutajad, põllumajandus. Lisaks esindasid külastajad majandusharusid nagu metsandus, keskkonnakorraldus, kinnisvara haldamine, kaevandamine ja karjääride kaevandamine, tsiviilehitus, rent ja liising, info- ja sidetehnoloogia, lammutamine ja ringlussevõtt, energeetika ja teised.

Eksponendile

Maxpo messi osavõtutingimused on korraldajate kodulehel.

Soovid osaleda messil – saada päring või kirjuta Profexpole info@profexpo.ee

Külastajale

Avamisajad:
N–R 31.8 ja 1.9 kell 9–17
L 2.9 kell 9–16

Pääsmed:
Messile pääseb kutse või piletiga
Piletid messi pääslas 20 €. Kuni 15-aastased lapsed täiskasvanuga koos tasuta.

Kuidas pääseb Hyvinkää lennuväljale vt korraldaja kodulehelt. Hyvinkää lennuväli asub 50 km Helsingist, aadressil Lentokentäntie 50, 05820 Hyvinkää. Parkimine messil on tasuta.

Kontaktinfo: Tiit Sarv tel 626 1347, e-post info@profexpo.ee

Ürituse koduleht »
»